سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایینه شکسته..

  • نویسنده: ملیکا
  • تاریخ: شنبه 91/2/9
  • زمان: شنبه 91/2/9

تا که بودیم نبودیم کسی          کشت ما را غم بی همنفسی

تا که رفتیم همه یار شدند        خفته ایم و همه بیدار شدند

قدر ایینه بدانیم چو هست        نه د ر ان وقت که افتاد و شکست...

اخرین مطالب

کد لیست آخرین مطالب پارسی بلاگ