سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میرم..

  • نویسنده: ملیکا
  • تاریخ: سه شنبه 93/12/19
  • زمان: سه شنبه 93/12/19

گفتم:میری؟گفت:آره
گفتم:منم بیام؟
گفت:جایی که من میرم جای 2 نفره نه 3 نفر 
گفتم:برمی گردی؟ 
فقط خندید 
اشک توی چشمام حلقه زد 
سرمو پایین انداختم 
دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو بالا آورد
گفت:میری؟
گفتم:آره
گفت:منم بیام؟
گفتم:جایی که من میرم جای 1 نفره نه 2 نفر 
گفت:برمی گردی؟ 
گفتم:جایی که میرم راه برگشت نداره 
من رفتم اونم رفت ولی اون مدتهاست که برگشته 
و با اشک چشماش خاک مزارمو شستشو میده

اخرین مطالب

کد لیست آخرین مطالب پارسی بلاگ