شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
2-عشق...
هههه سرت بدجور کلاه رفته بدبخت دزد
همش نقشه ميکشين واسه پسرا و مردا، عجيب موجوداتي هستن اين دخترا و زنا.خخخ
درب کنسرو بازکن برقی
جواد كاظميان*
رتبه 0
0 برگزیده
624 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
جواد كاظميان* عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top