شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
@sara@
اي ول تا الان کجا بودي من تک بودم
تو چي تک بودي؟؟؟
@sara@
توي دفاع از تيممون
اها!!!اي دي تو بهم ميدي پس دوست پرسپوليسي!!!من اسمم مليکاست!خصوصي برام بفرست
بله ه ه ه ه هه ه
mp3 player شوکر
جواد كاظميان*
رتبه 0
0 برگزیده
624 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
جواد كاظميان* عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top